Bok La

by Jindie

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      $1 USD  or more

     

about

"I wrote this song while i was in love with this woman, based on our 2 years relationship" Alegg.
The tune is in LAO.

lyrics

ວັນທີ່ເຈົ້າໄດ້ຍ່າງເຂົ້າມາ
ສາຍຕາຂອງເຈົ້າ ກັບຮ່ອຍຍິ້ມທີ່ສວຍງາມ
ນັບຈາກວັນນັ້ນ ຄວາມຜູກພັນ
ໄດ້ລະລາຍຄວາມເຫງົາ
ຂ້ອຍນັນໄດ້ເຝົ້າຖ້າເຈົ້າມາ
ຄວາມສຳພັນ ບໍ່ມີວັນຈະເສີຍຊາ
ເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນໃຈ
ຜູ້ຊາຍ ໂລຄີຄົນນີ້

ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ ວ່າໃນຊີວິດນີ້
ມັນຍັງມີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຄົ້ນຫາ
ຂ້ອຍເປັນພຽງ ຫນຶ່ງໃນຄົນທີ່ເຈົ້າຮັກ
ແລະເຈົ້າຕ້ອງບອກລາ

ຄວາມຫລັງທີ່ໄດ້ໃຫ້ກັນມາ
ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍລືມ ວັນຄືນແລະເວລາ
ບໍ່ຢາກຈະພົບ ແລະປະເຊີນ
ຄົນທີ່ຕ້ອງເດີນອອກໄປ
ແລະໃນວັນທີ່ເຮົາຕ້ອງຈາກ
ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍພ້ອມ ຈະເຫັນເຈົ້າກັບຄົນໃຫມ່
ເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນໃຈ
ຄົນທີ່ຈະມາແທ່ນທີ່

ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ດີ ວ່າໃນຊີວິດນີ້
ມັນຍັງມີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຄົ້ນຫາ
ເຈົ້າເປັນພຽງ ຫນຶ່ງໃນຄົນທີ່ຂ້ອຍຮັກ
ແລະຂ້ອຍຕ້ອງບອກລາ

credits

released March 29, 2017

tags

license

all rights reserved

about

Jindie Vientiane, Laos

alegg and mac hihi

contact / help

Contact Jindie

Streaming and
Download help